Kuntoutusosaston palvelut

Vaativa laitoskuntoutus

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Kuntoutusosasto tuottaa vaativan laitoskuntoutuksen palveluja kuntoutujille, jotka tarvitsevat vaikean sairauden tai vamman vuoksi kuntoutusjakson aikana peruskuntoutusta merkittävästi enemmän moniammatillisen työryhmän toteuttamaa kuntoutusta. Kuntoutujalla voi lisäksi tai vaihtoehtoisesti olla myös avustavan henkilökunnan antaman henkilökohtaisen avun tarvetta useissa päivittäisissä toimissa. Tällaisia toimia ovat mm. ruokailu, henkilökohtaisen hygienian hoitaminen, yöaikainen avun tarve ja itse kuntoutustilanteet tai niihin siirtyminen.

Kuntoutusosasto on erikoistunut geriatriseen, neurologiseen ja ortopediseen kuntoutukseen.

Kuntoutuksen maksajana on usein kotikunta tai vakuutusyhtiö. Omakustanteisesti voidaan asiakkaalle räätälöidä vastaavanlainen kokonaisuus.

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »