Työnantajille

Työnantajan tarpeisiin mukautetut palvelut henkilöstön työkyvyn hallintaan

Työelämäpalveluiden tarkoituksena on:

 • Alentaa työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen eläköitymisen riskiä
 • Vähentää sairauspoissaoloja
 • Lisätä hyvinvointia ja työssä jaksamista sekä parantaa toimintakykyä
 • Sitouttaa työntekijöitä viihtymään ja jaksamaan omassa tai uudelleen sijoitetussa työssä

Työntekijän työkyvyn menetys ja sairastaminen tuo mukanaan yllättäviä kuluja jokaiselle työnantajalle yrityksen koosta riippumatta 

 • Suomessa yli 20000 henkilöä jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle sairauden tai vamman takia.
 • Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.
 • Lyhyemmän työkyvyttömyysjakson vuoksi on 2020 maksettu jo yli 10 miljoonan päivän korvaukset. Yleisimmät syyt työkyvyn menetykselle ovat mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja verenkiertoelinten sairaudet.
 • Kun työssäkäyvä henkilö sairastuu, hän saa työnantajan maksamaa sairausajan palkkaa työehtosopimuksen mukaisen ajanjakson. Tämän jälkeen Kela maksaa sairauspäivärahaa 300 päivää.
 • Kaikki yritykset maksavat työntekijöidensä palkkasumman perusteella TyEL-maksua, mihin työkyvyttömyyseläketurva sisältyy.
 • Jos yrityksen kokonaispalkkasumma on yli noin 2,1 miljoonaa euroa, sen mahdollisiin työkyvyttömyysmaksuihin vaikuttaa maksuluokka, johon yritys kuuluu (luokat 1–11).
 • Mitä enemmän yrityksellä on työkyvyttömyystapauksia, sitä suurempaan luokkaan yritys joutuu ja sitä suurempi maksu yritykselle työkyvyttömyydestä aiheutuu.
 • Yrityksillä, missä kokonaispalkkasumma jää alle 2,1 miljoonan euron työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyvä maksu on vakio.

Joka tapauksessa työnantajalle muodostuu kustannuksia resurssivajeesta, töiden järjestelystä, mahdollisista ylitöistä ja uuden työntekijän rekrytoinnista ja  perehdyttämisestä. Epätietoisuus työntekijän kuntoutumisen aikataulusta, työkyvystä, voi merkitä työnantajalle ylimääräisiä järjestelyjä.

Miten hallita työkyvyttömyydestä aiheutuvia riskejä?

Työpaikan mahdollisimman turvalliset työolosuhteet ja työtavat on työhyvinvoinnin perusta. Työhyvinvointiin kannattaa panostaa ennakoivasti ja kohdennetusti.

Miten työhyvinvointiin voi panostaa ennakoivasti ja kohdennetusti

Työpaikalla tunnetaan työ ja sen tekijät, mutta kokonaisvaltaista tietoa ei aina ole käytettävissä työhyvinvointiasioita suunniteltaessa.

Työterveyshuolto raportoi jo toteutuneista sairauspoissaolotiedoista. Mikäli haluat selvittää henkilöstösi työhyvinvointia, voimme tiedustella asiaa sähköisellä kyselyllä koko henkilökunnalta.

Kysely selvittää riittävää unta, kuormittumista ja palautumista. Ravinto ja liikuntatottumuksia. Työssä jaksamista ja/tai työuupumusta sekä työyhteisön vuorovaikutusta ja muutoksiin liittyvää kokemusta.

Tämän lisäksi voimme tehdä koko henkilökunnalle fyysisen kestävyyskunnon ja lihasvoiman testauksia eri menetelmillä ja raportoida tulokset työnantajalle, kun pystymme varmistamaan, ettei yksittäisiä henkilöitä ole tunnistettavassa.

Testausta voimme suorittaa yrityksen tiloissa, Naantalin tai Ruissalon kylpylässä.

Testi voidaan tehdä yksilöllisesti polkupyöräergometrilla tai ryhmässä kävelemällä kaksi kilometriä.

Tulosten pohjalta voimme yhdessä yrityksen kanssa miettiä työkykyä ja työhyvinvointia tukevia jatkotoimia. Mikäli työkyvyn laskusta on selviä merkkiä, Kelan kustantamissa kuntoutuspalveluissa on useita vaihtoehtoja yksilölle ja ryhmälle. Kuntoutuspalveluita voi markkinoida suoraan työntekijöille, joilla on kiinnostusta hakeutua kuntoutukseen, sillä oma osallistumismotivaatio takaa parhaat tulokset. Mikäli yritys haluaa ennakoida ja edistää työkykyä, kun tiedossa on vasta lieviä merkkiä työkykyä uhkaavista asioista, voimme räätälöidä yritykselle oman kuntoremontin.

Lisäksi tarjoamme kohdennettuja työhyvinvointia tukevia tilaisuuksia puolen tai koko päivän sisällöllä. Sisältöön voi valita psykologin/lääkärin/fysioterapeutin luentoaiheita erilaisia liikuntapalveluita ja samalla voi viestiä yrityksen ajankohtaisista asioista. Täyden palvelun kylpylät toimivat hyvinä irtiottopaikkoina, kun on tarve suunnitella jotakin uutta, ideoida tulevaisuutta tai jonkin muun syyn vuoksi kokoontua yhteen.