KELAn kurssit

TULES-kurssi

  • SAATAVILLA:
  • Naantalin Kylpylässä
  • Ruissalon Kylpylässä

Kenelle?

Työelämässä olevien kurssit kohdennetaan kolmelle eri oireryhmälle:

  • selkäoireiset
  • niska-hartia- /yläraajaoireiset
  • alaraajaoireiset

Kurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kurssi myönnetään henkilölle, jolla on todettu selän tai niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus. Tule-oireilu on kestänyt vähintään yli kolmen kuukauden
ajan, terveydenhuollossa on tehty riittävät tutkimukset ja henkilöä voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kurssille voivat hakeutua TYKS:n erva-alueella asuvat henkilöt. Alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: kela.fi/postiosoitteet#lantinen

Tavoite

Kurssin tavoitteena on työ – ja toimintakyvyn tai opiskelukyvyn ja arjessa selviytymisen koheneminen, aktiivisuuden lisääntyminen sekä itsehoitokeinojen omaksuminen ja niihin sitoutuminen.

Toteutus

Tules-kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta (3 x 5 vrk). Kurssi toteutetaan keskimäärin 9 kk:n aikana. Kurssille voi osallistua myös
avomuotoisesti. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti ja ohjelma on pääosin ryhmämuotoista. Ryhmäohjelman lisäksi ohjelmaan sisältyy yksilöllisiä tapaamisia asiantuntioiden kanssa. Kuntoutusjaksojen välillä toteutetaan kuntoutumista tukevia välitehtäviä. Vertaistuki ja yhteisten kokemusten jakaminen edistävät yksilöllistä kuntoutumista.

Kuntoutukseen hakeminen

Kurssille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemus KU 132 ja liittämällä hakemukseen lääkärin B-lausunnon tai vastaavan lääketieteellisen
selvityksen. Hakemus toimitetaan Kelaan.

Lisätiedot: kela.fi/lomakkeet

Yhteyshenkilö

Palveluvastaava Tiina Suro
P. (02) 445 4562
palveluvastaava@ruissalo.fi

LUE KOKO TEKSTI

Selkäsairaudet

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Alaraajan tule-sairaus

Selkäsairaudet

Selän, niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

Selkäsairaudet

Alaraajan tule-sairaus

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

Selkäsairaudet

Alaraajan TULE-sairaus

Niskan, hartian tai yläraajan TULE-sairaus

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Niskan, hartian tai yläraajan TULE-sairaus

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Alaraajan TULE-sairaus

Niskan, hartian tai yläraajan TULE-sairaus

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Selkäsairaudet

Niskan, hartian tai yläraajan TULE-sairaus

Selkäsairaudet

Alaraajan TULE-sairaus

Niskan, hartian tai yläraajan TULE-sairaus

Selkäsairaudet

Kohteena Naanta­li


Naantalin vinkit »

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »