Palvelemme

Toimintaterapia

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Toimintaterapeuttimme arvioi kuntoutujan arjessa selviytymistä, kodin muutostöiden ja apuvälineiden tarvetta. Toimintaterapiassa tuetaan kognitiivisten, sosiaalisten ja psyykkisten ja fyysisten taitojen vahvistumista toiminnallisesti.

Terapia voi sisältää erilaisten työ- ja toimintataitojen harjoittelua, pelejä, leikkejä ym. kuntoutujan tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Ruissalon Kylpylässä toimintaterapeutin käytössä on mm. harjoituskeittiö, jossa kuntoutuja voi harjoitella tavallisia arjen toimintoja kuten ruoanlaittoa.

Toimintaterapeutti toimii moniammatillisen kuntoutustiimin jäsenenä. Tarvittaessa hän voi konsultoida omakustanteisesti asiakkaita toimintaterapian näkökulmasta.

Yhteyshenkilö

Satu Lindberg
puh. 02 4454567

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »