Sotaveteraaneille

Sotainvalidien neuvontapalvelut

  • SAATAVILLA:
  • Naantalin Kylpylässä
  • Ruissalon Kylpylässä

Neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskien sekä rintamatunnuksen omaavien veteraanien kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja ohjata heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Asiakkaana ovat myös asevelvollisina tai YK -joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet sotilasinvalidit.

Neuvontapalvelua tehdään yhteistyössä mm. Valtiokonttorin, kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä kuntoutuslaitosten kanssa.

Kyseessä on erillinen maksuton palvelu, joka sellaisenaan ei automaattisesti kuulu kuntoutusjakson sisältöön. Palvelua voi hyödyntää ennen kuntoutusjakson alkua, mutta palvelusta voi myös kysyä kuntoutusjakson aikana.

Palvelu sisältää neuvontaa, ohjausta ja käytännön apua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus omasta kunnasta sekä kotikäynnit
  • Erilaisten hakemusten tekeminen
  • Oikeanlaiseen ja oikea-aikaiseen kuntoutukseen ja laitoshoitoon hakeutuminen
  • Erilaisten sosiaali- ja muiden etuuksien saamisen varmentaminen
  • Apuvälinetarvekartoitukset
  • Kodin muutostöihin liittyvät asiat ja elinolosuhteiden parantaminen
  • Muut mahdolliset avun tarpeet

Kuntoutuskeskus Ruissalossa neuvontapalveluista vastaa sosionomi, erikoissairaanhoitaja Raija Sinkko. Hän ottaa asiakkaita vastaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa sekä puhelimitse maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-14 välisenä aikana.

Tervetuloa käyttämään neuvontapalvelua!

Kohteena Naanta­li


Naantalin vinkit »

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »