Palvelemme

Potilashotellipalvelut

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Potilashotellipalvelu on tarkoitettu majoittumiseen ja tarvittaviin (ma-pe) päiväaikaiseen sairaanhoidolliseen ja kuntouttavaan palveluun. Potilashotelliasiakkaat ovat tyypillisesti sairaalan erilaisissa pitkäaikaishoidoissa käyviä ja kaukana asuvia asiakkaita, jotka käyvät esimerkiksi perättäisinä päivinä sairaalan antamissa hoidoissa tai tutkimuksissa. Asiakkaana voi olla myös pelkästään läheinen, joka haluaa majoittua sairaalassa olevan omaisen lähelle.

Ruissalossa potilashotellimajoittuminen tapahtuu tavallisissa hotellihuoneissa tai minisviiteissä. Hinta määräytyy huonetyypin ja tarvittavien lisäpalveluiden mukaan. Lisäpalveluna voi olla fysioterapeutin liikkumista ohjaava kuntoutus esimerkiksi 2 x 30 min/päivä ja sairaanhoitajan palvelu/h tai lääkärin vastaanottoaika.

Palvelun sisältö ja potilaan sekä omaisten tarpeet potilashotellijaksolle kartoitetaan varaustilanteessa siten, että jakso on aina yksilöllisesti suunniteltu.

Kelan korvausperusteet potilashotellijaksolta:

Kela korvaa yöpymisestä aiheutuvia kustannuksia (yöpymisraha) silloin, kun potilas/kuntoutuja joutuu yöpymään hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla. Yöpymisrahan maksuperusteita ovat mm.

  • Potilaan /asiakkaan ehtiminen hoitoon tai tutkimukseen silloin kun julkiset liikenneyhteydet puuttuvat
  • Välttyminen tutkimus- ja hoitoaikojen aiheuttamilta edestakaisilta päivittäisiltä matkoilta kodin ja hoitopaikkakunnan välillä
  • Synnytykseen liittyvien riskien pienentäminen. Tämä edellyttää lääkärin tekemää arviota raskaudentilasta.

Muita maksuihin liittyviä vaatimuksia:

  • Yöpymisestä aiheutuneista kustannuksista tulee aina esittää erillinen kuitti matkakorvaushakemuksen liitteeksi
  • Yöpymisrahaa maksetaan enintään 20,18 euroa vuorokaudessa
  • Sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidossa olevalle potilaalle tai kuntoutuslaitoksessa olevalle kuntoutujalle ei makseta yöpymisrahaa

Lisätietoja Kelan sivuilta www.kela.fi

LUE KOKO TEKSTI ↓

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »