Palvelemme

Potilashotellipalvelut

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Potilashotellipalvelu on tarkoitettu ympärivuorokautista sairaanhoidollista hoivaa tarvitseville potilaille sekä heidän läheisilleen. Potilashotelliasiakkaat ovat tyypillisesti sairaalan erilaisissa pitkäaikaishoidoissa käyviä ja kaukana asuvia asiakkaita, jotka käyvät esimerkiksi perättäisinä päivinä sairaalan antamissa hoidoissa tai tutkimuksissa. Asiakkaana voi olla myös pelkästään läheinen, joka haluaa majoittua sairaalassa olevan omaisen lähelle.

Ruissalossa potilashotellimajoittuminen tapahtuu joko Kuntoutusosaston potilashuoneissa, tavallisissa hotellihuoneissa tai minisviiteissä. Vuorokausihintaan kuuluu perushoito ja -hoiva sekä ateriat. Omaiset maksavat yöpymisestä huonetyypin mukaan.

Palvelun sisältö ja potilaan sekä omaisten tarpeet potilashotellijaksolle kartoitetaan varaustilanteessa siten, että jakso on aina yksilöllisesti suunniteltu.

Kuntoutusosasto sijaitsee Turussa Ruissalon Kylpylän tiloissa.

Kelan korvausperusteet potilashotellijaksolta:

Kela korvaa yöpymisestä aiheutuvia kustannuksia (yöpymisraha) silloin, kun potilas/kuntoutuja joutuu yöpymään hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla. Yöpymisrahan maksuperusteita ovat mm.

  • Potilaan /asiakkaan ehtiminen hoitoon tai tutkimukseen silloin kun julkiset liikenneyhteydet puuttuvat
  • Välttyminen tutkimus- ja hoitoaikojen aiheuttamilta edestakaisilta päivitäisiltä matkoilta kodin ja hoitopaikkakunnan välillä
  • Synnytykseen liittyvien riskien pienentäminen. Tämä edellyttää lääkärin tekemää arviota raskaudentilasta

Muita maksuihin liittyviä vaatimuksia:

  • Yöpymisestä aiheutuneista kustannuksista tulee aina esittää erillinen kuitti matkakorvaushakemuksen liitteeksi
  • Yöpymisrahaa maksetaan enintään 20,18 euroa vuorokaudessa
  • Sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidossa olevalle potilaalle tai kuntoutuslaitoksessa olevalle kuntoutujalle ei makseta yöpymisrahaa.

Lisätietoja Kelan sivuilta www.kela.fi

LUE KOKO TEKSTI ↓

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »