KELAn kurssit

OPI-kurssi – Opiskelukykyä tukeva avomuotoinen kurssi toisen asteen tutkintoa opiskeleville nuorille

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu 16-29-vuotiaille masennusta tai ahdistuneisuushäiriöitä sairastaville nuorille, jotka opiskelevat ammatillista tutkintoa. Nuorella on uhka opintojen pitkittymisestä tai keskeytymisestä ja hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu opiskeluterveydenhuollossa tai julkisessa/yksityisessä terveydenhuollossa.

Tavoite

  • Kurssin tavoitteena on auttaa nuorta ymmärtämään toimintakykyyn, hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä sekä opastaa uusia mahdollisuuksia niiden vahvistamiseen.
  • Antaa tukea opinnoissa suoriutumiseen sekä ohjata käyttämään sopivia hoito- ja tukipalveluita.
  • Rohkaista nuorta huolehtimaan elämästään ja lisätä osallisuutta arjen elinympäristössä.

Toteutus

  • Kurssille valitaan enintään 10 kuntoutujaa.
  • Kurssi sisältää 5-8 yksilöllistä käyntikertaa, 12 ryhmämuotoista avokuntoutuspäivää sekä yhteydenottoja kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan.
  • Kurssi toteutetaan 12 kk:n aikana.

Kurssille hakeutuminen

Kurssille hakeutumisesta voi keskustella oman oppilaitoksen yhteyshenkilön kanssa tai ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon tai omaan hoitotahoon.
Kurssille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemus KU 132 ja liittämällä hakemukseen lääkärin B-lausunto tai vastaava lääketieteellinen selvitys.
Hakemus toimitetaan Kelaan.

Lisätiedot: kela.fi/lomakkeet

Yhteyshenkilö

Palveluvastaava Tiina Suro
P. (02) 445 4562
palveluvastaava@ruissalo.fi

LUE KOKO TEKSTI

OPI-kurssi/Turun ammatti-instituutti-Åbo yrkesinstitut

OPI-kurssi/Turun ammatti-instituutti-Åbo yrkesinstitut

OPI-kurssi/Turun ammatti-instituutti-Åbo yrkesinstitut

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »