Kuntoutusosaston palvelut

Omakustanteiset jaksot osastohoidossa

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Kuntoutusosastolla saat ympärivuorokautista hoitoa tilanteissa, missä koet tehostetun avun tarvetta. Mikäli olet ollut sairaalahoidossa ja epäröit vielä kotona selviytymistäsi saat tarvittaessa kuntoutusta ja hoivaa Ruissalon kuntoutusosastolla.

Mikäli toimit omaishoitajana voit varata omaisellesi hoitopaikan ja näin mahdollistaa itsellesi muutaman vapaapäivän.

Kuntoutusosastolle voi hakeutua laitoskuntoutukseen ilman lähetettä tai maksusitoumusta. Yksilöllinen kuntoutusjakso voi olla tarpeen leikkauksen tai yleistilaa ja toimintakykyä laskeneen sairauden jälkeen.

Sekä jakson pituus että yksilöllisen fysioterapian määrä on sovittavissa kuntoutujan tarpeen mukaan. Kuntoutusosasto on erikoistunut geriatriseen, neurologiseen ja ortopediseen kuntoutukseen.

Asiakkaalla on oman kuntonsa mukaisesti käytettävissään kylpylän palvelut ja aktiviteetit.

Kuntoutusosasto toimii myös omakustanteisena, väliaikaisena asumispalvelupaikkana asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hoitojakso sovitaan asiakkaan tarpeen pituiseksi.  Asiakkaan hoidontarve kartoitetaan asiakkaan, tai yhteistyössä omaisen kanssa. Asiakkaalla on oman kuntonsa mukaisesti aina käytettävissään kylpylän palvelut ja aktiviteetit.

Kuntoutusosaston lyhytaikainen asumispalvelu on omakustanteista. Maksusitoumusmahdollisuutta laitoshoitojaksolle voi kuitenkin tiedustella omasta kotikunnasta.

Lyhytaikaista asumispalvelua voi käyttää esimerkiksi oman asunnon remontin takia tai omaishoitajan loman ajaksi.

Kuntoutusosastolle voi tulla viettämään virkistävää lomaa silloin kun hoiva- ja/ tai hoitoapua tarvitaan säännöllisesti.

Kuntoutusosastolla on ympärivuorokautinen sairaanhoidollinen päivystys, invavarustellut huoneet ja mahdollisuus saada henkilökohtaista apua mm. pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailussa ja lääkehoidon toteutuksessa.

Kylpylän palvelut ja toiminnot ovat myös osastolla majoittuvien käytössä ja kaikkia palveluita voi hyödyntää oman kunnon mukaisesti. Nauttia voi hyvästä ruoasta, kauniista maisemista, meren läheisyydestä ja erikseen tarjolla olevista kauneus- ja virkistyshoidoista. Samalla olonsa voi tuntea turvalliseksi hoitoalan ammattilaisten läheisyydessä.

Lomajaksopalvelut sopivat

  • aikuisille joilla on hoidollista tarvetta päivittäisissä toimissa
  • omaishoitajalle ja hoidettavalle, kun halutaan apua hoitotyöhön ja irrottautumista arjesta

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »