Kuntoutusosasto

Kotiuttamispalvelut

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Vaikean sairauden, leikkauksen tai muista syistä johtuvan toimintakyvyn  alenemisen vuoksi kotona asumisen edellytykset voivat joskus heiketä joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Tällöin tarvitaan tukitoimia, joiden tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen jatkuminen.  

Kuntoutuskeskus Ruissalon vaativan laitoskuntoutuksen osasto tarjoaa mahdollisuutta täysihoitopakettiin Ruissalon Kylpylässä. Jakson aikana saatavilla ovat kattavat kuntoutus- ja sairaanhoidon palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan. Jaksolla myös opetellaan kotona asumista tukevia asioita.

Kuntoutuskeskuksen Kotiutumispalvelu on tarkoitettu sairaalasta kotiutuville tai kotona asuville, jotka tarvitsevat tukea ja apua kotona selviytymiseen. Palveluita voi hyödyntää myös virkistyslomana, jonka aikana voi vahvistaa omaa arjessa selviytymistä ja tutustua uusiin ihmisiin.

Jakson pituus on kolme täyttä päivää Ruissalon Kylpylän vaativan laitoskuntoutuksen osastolla. Jakso alkaa tulopäivänä aamulla klo 9 ja päättyy lähtöpäivänä päivälliseen klo 18.

Kotiuttamispalvelu sisältää yksilölliset tarpeet huomioiden:

  • Lääkärin tarkastus, jossa lääkäri arvioi toimintakyvyn ja terveydentilan
  • Asiantuntijavastaanotot, joissa selvitetään apuvälineiden tarve ja opetellaan niiden käyttöä
  • Asiantuntijavastaanotot, joissa harjoitellaan omatoimista kotona selviytymistä (ruoan laitto, ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen jne.)
  • Asiantuntijavastaanotot, joissa selvitetään ruokailua koskevia tottumuksia ja keskustellaan mahdollisista ruokavalion muutostarpeista omaan terveydentilaan liittyen
  • Fysioterapeutin vastaanotot, joissa harjoitellaan turvallista liikkumista ja varmistetaan päivittäisistä toiminnoista selviytyminen
  • Jakso sisältää myös saunan ja allaskäynnin (mikäli mahdollista terveydentilan vuoksi)

Tiedustelut ja varaukset:

LUE KOKO TEKSTI ↓

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »