KELAn kuntoutus

IKKU – ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi

  • SAATAVILLA:
  • Ruissalon Kylpylässä

Kenelle?

IKKU-kuntoutus on tarkoitettu yli 68-vuotiaille, joilla on tuki- ja liikuntatelinsairauksia tai muita yleissairauksia. Kuntoutuja voi asua kotona tai palvelutalossa ja hän tarvitsee tukea arjessa selviytymiseen. Kurssi on Kelan järjestämä ja kuntoutujalle maksuton kuntoutus.

Tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja/tai edistäminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen.

Toteutus

Kuntoutus sisältää ennakkoyhteydenoton sekä kaksi 5 vuorokauden mittaista kurssijaksoa. Ryhmässä on 10 kuntoutujaa ja kuntoutus voi toteutua avo- tai laitosmuotoisesti. Kuntoutusohjelmaan sisältyy moniammatillisen työryhmän yksilö- ja ryhmätapaamisia. Omaohjaaja tekee kurssijaksojen välillä kotikäynnin, johon osallistuu myös kuntoutujan läheinen. Kuntoutumisen edistymistä seurataan kurssijaksojen jälkeen omaohjaajan yhteydenotoilla. IKKU-kurssin kokonaiskesto on noin 10 kuukautta.

IKKU-kurssille hakeminen

Kurssille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja liittämällä hakemukseen lääkärin B-lausunto tai vastaava lääketieteellinen selvitys. Hakemus toimitetaan Kelaan.

Lisätiedot: kela.fi/lomakkeet

Yhteyshenkilö

Palveluvastaava Tiina Suro
P. (02) 445 4562
palveluvastaava@ruissalo.fi

LUE KOKO TEKSTI ↓

IKKU-KURSSI

IKKU-kurssi

IKKU-KURSSI

IKKU-KURSSI

IKKU-kurssi

IKKU-KURSSI

Kohteena Ruissalo


Ruissalon ja Turun vinkit »

Tulijan hyvä tietää


Kuntoutusasiakkaan muistilista  »